İlahi Nizam ve Kainat

İlahi Nizam ve Kainat Kitabı Hakkında; 

 

 

Bu kitap etrafımızda gördüğümüz, hissettiğimiz,

yarım olarak tabiat diye adlandırdığımız ahengin bir parçasıdır.

Evrenimizde, tekamül diye adlandırabildiğimiz o nurlu yolun,

insanların bilgilerine olan bir köprüsüdür.

İnsanın dar bir madde hayatını, geniş ve idrakli olan ileri bir safhaya bağlayan biricik yoldur.

Bu ne bizim, ne siz insanların, ne de hiçbir kimsenindir.

Bu ilahi nizamın, insanlara bir hediyesidir. Yani doğadan bir parçadır. 

 

Bedri Ruhselman.