Hakkımızda

Kurumsal Bilgiler

Derneğimizin kurulduğu 1990 yılından bu yana gerçekleşen teknolojik gelişim dünyamızı global bir topluluk haline getirdi. Ve bunun doğal bir sonucu olarak son yıllarda ilk kez yaşadığımız bir olguyla karşı karşıya kaldık: Artık dünyanın tüm kültürleri, öğretileri ve bilgileri elimizin altında, parmaklarımızın ucunda ve şimdi bunların hepsini masanın üstüne koyup inceleme şansına sahibiz. Böylesi bir bilgi ve iletişim çağı içerisinde elbette her tür bilginin yayılması ve tüm insanlara ulaşması artık çok daha hızlı ve kolay.

Peki böyle bir çeşitlilik içerisinde iç dünyamızı aydınlatan ve ruhsal gelişimimizi sağlayan tutarlı bilgilere nereden ulaşacağız?

İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği bu arayışa cevap vermek üzere kuruldu ve kurulduğu günden bu yana sözlü etkinlikleri ve yazılı yayınlarıyla ruhsal bilgi ihtiyacını kendi imkanları ölçüsünde karşılamaya çalıştı.

Böylesine geniş bir perspektif içerisinde derneğimizin ilgi alanına giren konular oldukça kapsamlı olmakla birlikte, amacımızı kısaca “insanın ve evrenin görünen yüzüyle birlikte görünmeyen yanlarının bir bütün olarak ele alınması” diyerek özetleyebiliriz.

Bu amaç doğrultusunda temel hedeflerimizi kısaca; “bireylerin iç dünyalarında ve kendi varlıklarında olup bitenler hakkında farkındalık kazanması, içsel değişimi gerçekleştirmeye yarayan etkili yöntemlerin araştırılıp sunulması, farklı öğretilerin ve bilgi sistemlerinin ardında her şeyi birbirine bağlayan ortak zeminin vurgulanması” sözleriyle tanımlayabiliriz.

Siz de kendi iç dünyanızı ve varlığınızın ait olduğu bütünle olan bağlantısını keşfetmek, yaşamınızı daha anlamlı ve yaratıcı hale getirmek istiyorsanız, etkinliklerimizi takip edebilir ve insanlık ailesi olarak içinden geçmekte olduğumuz dönüşüm sürecindeki yolculuğunuzu daha genişlemiş bir anlayışla sürdürebilirsiniz.