Form Dalgaları ve Bitkiler

Form Dalgaları ve Bitkiler

Jacques Degas-

Günümüzde, yaşamakta olan her varlığın esrarengiz form dalgalarından etkilendiği deneysel olarak kanıtlanmıştır. İnsanlar ve hayvanlar gibi bitkiler de duruma göre yararlı veya zararlı olabilen bu dalgalardan etkilenirler. 

Ucla, California’daki Stanford ve diğer pek çok Amerikan üniversitelerinde piramidin bitkiler üzerindeki tesiri araştırılmıştır. Hatta isteyen herkes, çok az bir malzeme ile bu deneyi evinde de gerçekleştirebilir.

Aynı toprakla doldurulmuş iki büyük tahta saksı aynı ısıya ve mekana yerleştirilir. İkisine de aynı tohumdan (aynı torbadan alınmış) ekilir. Bir tanesi öylece bırakılır. Diğerinin ise üstüne Keops piramidi oranlarında madenî bir piramit çatısı yerleştirilir. Çatıların arası (yani dört yüz) yün iplikle, tahta veya plastik ile kaplı olabilir. Burada önemli olan, ekinin çevresindeki uzayda yaratılmış olan formdur.

Bunun içinde ekili bitkinin diğerine nazaran daha çabuk filizlendiği görülür. Ayrıca, bu eski ve verimsiz bir tohum dahi olsa daha çok filiz vermektedir.
Bu bitkiler daha çabuk ve kuvvetli çıkacaktır. Stanford Üniversitesi’nde yapılan tecrübede bu bitkinin hastalık ve parazitlere yakalanma ihtimalinin diğerine göre çok düşük olduğu saptanmıştır. S.S.C.B.’de Alma-Ata Üniversitesi’ndeki bu tip araştırmalar da aynı sonucu vermiştir.

Özellikle California’da bazı evlerin bahçelerinde bu tip piramit yapılara sıkça rastlanmaktadır. İstenilen yükseklikte bir direk ve buna piramit biçiminde çatılmış demir teller… Ve sebzeler çok daha verimli olmaktadır. Bunun sebepleri bilinemese dahi, sonucun mükemmelliği nedeniyle uygulanmaktadır.
Yine ABD’de pek çok ticarî kuruluş, çiftçiler için, kullanım amaçlarına göre değişik yapılarda form dalgası cihazları üretmektedirler.

İyi hesaplanmış stratejik bir bölgeye yerleştirilmiş olan yukarıda belirttiğimiz yapıda bir piramit esası, özellikle filizlendirme işlemlerinde kullanılmaktadır. Üst üste konmuş konilerle dalların iyi uzaması sağlanmakta, diğer bazı formlarla da böcekler ve hastalıklarla mücadele edilmektedir. Sonuçlar gayet olumludur, zira bu kuruluşların işleri gayet iyi gitmektedir ve hatta tarım sanayi dahi bunlardan yardım istemeye başlamıştır.

Form dalgaları ve bazı madenlerin yararlı etkileri kullanılmakta, bazı ağaç gövdeleri veya sapların çevresine madenî halkalar geçirilmektedir. Daire formundaki yapı, bitkiye asla değmemekte ve insanların kullandığı bakır bileziklerdeki gibi, iki uç ayrık durmaktadır. Bunlar açık tarafı biraz yatık duracak şekilde, tahta veya başka cinsten bir ayak üzerine monte edilmektedirler.

Evinizdeki bir bitkiye, sert bakırdan bir tel ile bu yöntemi uygulayınız. Birkaç hafta içinde çok daha güzel ve serpilmiş olduğunu göreceksiniz. Yalnız dikkat! Bakır tel bitkiye temas etmemelidir. Bu maden, Japon bahçıvanları tarafından o meşhur cüce ağaçları elde etmede kullanılır. Sapı bu telle sıkıca bağlarlar ve sonunda hepimizin bildiği, o koca ağacın minicik ve kavruk modeli saksı içinde hayret uyandırır durur.

Temas olmadığı zaman sonuç tam tersinedir. Bitkinin canlılığı ve gövdesi gelişir.
Her iki durumda da süreç esrarengizdir. Piramitler, bilezikler, değişik yapılar, canlının gelişimini etkileyen pek çok formlar.
Tüm bunların üstünde durmak lazım. Bazı menfî tesirli formlar vardır ki, hiç şüphe bile uyandırmazlar. Bunlar belki de pek çok sıkıntı ve hastalıklarımızın nedenini oluştururlar.

Çeviren: Haluk Özden