Ekim 21, 2017

Durugörü

Durugörü Nedir? Nusret Sefa Yılmaz Durugörü beş duyunun dışında eşyaları ve fikirleri canlı ve cansız nesneleri algılama ve görmedir. Esas itibariyle duyularla ilgisi olmayan ruhsal bir […]
Ekim 21, 2017

Telepati Araştırmaları

Telepati Araştırmaları Nusret Sefa Yılmaz 1850’li yıllardan günümüze kadar yapılan telepati araştırma sonuçları konuyla ilgili anlayışlarımızda değişime yol açmaya devam etmektedir. Özellikle son yıllarda modern bilimin […]
Ekim 21, 2017

Psişik Yeteneklerimiz

Psişik Yeteneklerimiz  Duyular dışı algılamalar henüz anlaşılmış değildir, çünkü bizler kendi kökenimiz hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz Ayrı bir öz, töz, yok olmayan, canlandırıcı, ruh […]
Ekim 21, 2017

Paranormal Algılamalar

Paranormal Algılamalar ve Sezgiler  Nusret Sefa Yılmaz Paranormal yani normal ötesi başlığı altında toplanabilecek insanın iki ana yeteneği mevcut. Bunlardan biri herhangi bir fizik araç kullanmaksızın […]