Tebliğlerden Alıntılar

Tebliğlerden Alıntılar

Nusret Sefa Yılmaz

Bu yazımızda medyom Hannen Swaffer’in celselerinin rehberi Silver Birch isimli varlığın verdiği tebliğlerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

“Siz dünya hayatınıza sonsuz hikmetin gözü ile baktığınız zaman orada hiç hata bulunmadığını görürsünüz. Pek çok zeki insana göründüğü gibi, zaman zaman size de hayatta haksızlıklar, hak edilmemiş sonuçlar, gereksiz ve nedensiz problemler var gibi görünmüştür. Ama dünyada bulunduğunuz sürece manzarayı bütünü ile görmek sizin için mümkün değildir. Ayrıca sizin kendi hayatınızda bile, aslında neler olup bittiğini, sınırlı beşeri anlayışınızla anlayabilmeniz mümkün değildir. Siz belli bir ölçüde bilgi sahibi olabilirsiniz. Fakat o bilgi, sizin ulaşmış olduğunuz ruhsal ve zihinsel gelişme kademenizle ilgili bir bilgidir. Bu da hayatınızın herhangi bir noktasında alabileceğiniz ve benimseyebileceğiniz bilgiyi kısıtlayacaktır. Şu halde, temeli bilgiye dayanan hakiki bir imana büyük ihtiyaç vardır. “

Rehber varlığın da belirttiği gibi yaşam yolu, iniş ve çıkışlıdır. Etrafımıza dikkatli gözlerle bakarsak tam bir mutlu hayat göremeyiz. Sorunsuz, dertsiz, sıkıntısız bir yaşamla karşılaşmamız çok zordur. Bu çok doğal olsa gerek.

Yaşadığımız her olayın arkasında bizim, yaşama başka türlü bakmamızı sağlayan bir bilgi yatmaktadır. Eğer olaylara, karşılaştığımız sorunlara bu gözle bakabilseydik herhalde işimiz çok kolaylaşacaktı. Böyle bir bakışla insan, dış dünyanın kendi içerisinde yaratmış olduğu baskıları iç dünyasında büyük bir esneklikle karşılayabiliyor. Bu durumda dışarıdan gelen tesir, onun iç dünyasında tahrip değil daha hızlı bir yükseltici etken olabilmektedir. Biraz olsun beşeri anlayışımızın üzerine çıkabilsek bu tür durumlarla karşılaştığımızda daha şuurlu davranmamız söz konusu olacaktır. Zaten bir çok olayın da bizleri iterek göstermek istedikleri yol da bu olmaktadır; daha şuurlu olmamız. Rehber varlığın verdiği bilgilere devam edelim.

“Sizin dünyanızdaki insanların kusuru şu basit gerçektedir: Onlar ya ruhsal gerçeklerden habersiz veya bu konuda oldukça yüzeysel bir bilgiye sahip oldukları için bunu hayatlarına uygulayamamaktadırlar. Madde dünyasının endişe ve sıkıntı yükleri altında iki kat olduğumuz zaman bütün bu zorlukların geçici olduğunu ve hiçbirinin her zaman sizinle beraber kalmayacağını fark etmek pek kolay değildir. Ruhunuz ölümsüzdür. Önemli olan şey ancak sizin ruhunuz ve iç benliğinizi etkileyebilen şeydir.”

İnsanın çözemeyeceği problemi, yüklenemeyeceği sorunu, altından kalkamayacağı acı ve ıstırabı yoktur. Hiçbir olay bizi tam anlamıyla yıkamaz. Tüm yaşanılanlar, seçme özgürlüğü ilkesi altında, belli bir plan ve program çerçevesinde gerçekleşmektedir. Tüm yaşadıklarımızı biz seçiyoruz. Çünkü ihtiyaçlarımız bize bunları yapmamız gerektiğini bildiriyor. Hangi tür acı ıstırap ve problemlerle karşılaşırsak bunlar bizim ihtiyacımız ve yaşamamız gerekiyor. O halde bu tür olayları yaşadığımızda içsel dünyamızda bir gelişimin olduğunu bilmemiz gerekiyor.

Son olarak rehber varlık Silver Birch’ün şu sözlerini dikkatlice okuyalım.

“Eğer üzüntü, sıkıntı, dert ve denemelerin sizi kuşatmasına izin veriyorsanız dersinizi almıyorsunuz demektir. Eğer zorlukları cesaretle karşılar ve problemlerinizi halletme yolunda elinizden gelen çabayı gösterirseniz, o zaman ruhen ilerlersiniz. Ve zaten hepsi bunun içindir. Bütün hayat basit öğelere indirgenebilir. Bunlar vicdanınıza uymak, davranışlarınızı en yüce ideallerinize uydurmaya çalışarak yaşamak, yapabildiğiniz her şeyi en iyi şekilde yapmak, asla endişe ve üzüntüye kapılmamaktır.”

Kaynak: Hayatın Bilmecesine Ötealemden
Gelen Cevap RM.