Sadıklar Planından Alıntı

İyi bak, baktığını gör, gördüğünü anla, anladığını bil. Yaptığın her işin sebeplerini ve neticelerini tart. Hissini değil aklını, aklını değil vicdanını, vicdanını değil idrakini kullan. Bunlardan sıra ile geçmeye çalış. Aydınlan.
O insanların birbirini yemesi ezeli hikaye. Fakat her ezeli hikaye, hep yeni hikayelerden müteşekkil. Sen de kendi hikayeni öğren ve yaz.

Sadıklar Planı Celse 18 16.09.1962