Ruhsal Bilim

Ruhsal Bilim

Aşağıda sunulan yazı, ABD’de yayınlanan “Spiritual Science” (Ruhsal Bilim) adlı broşürden alınmıştır. Broşürün temel amacı ruhsal konuların ve araştırmaların ruhsal bilim adı altında sunulması ve ilk bilgilerin verilmesidir.

Ruhsal bilimin genel amaçları şunlardır:
a) Varlığımızın içsel karakterini anlamamıza ve sonsuz olanla bağlantı kurmamıza yardım etmek.
b) Her tecrübenin ardında yatan ilk ilkeleri anlamamıza yardım etmek.
c) Herkesin uygulayabileceği evrensel ilkeleri anlamamıza yardım etmek, ki bu, bizim daha anlamlı bir yaşam tarzı geliştirmemizi de sağlayacaktır.
d) Hayatın ve varoluşun planını anlamamıza yardım etmek.
e) Varlığın gelişimini anlamamıza yardım etmek.
f) Seçme özgürlüğü aracılığıyla kişisel sorumluluğun önemini anlamamıza yardım etmek.
g) Yalnız başınayken doğru davranışlar yapamayacağımız durumlarda, bizlere yol gösteren tekamül etmiş ruhlarla olan iletişimin önemini anlamamıza yardım etmek.
h) “İki dünya” (aslında tek dünya vardır) arasında bir “telefon” gibi çalışan insanların farklı hassasiyet (kanallaşma) derecelerini anlamamıza yardım etmek.
ı) Kararlı, sürekli ve meditatif çabalarla hassasiyetimizi geliştirme yöntemlerini öğrenmimize yardım etmek.
i) Fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimin ardındaki ilkeleri öğrenmemize ve bu ilkeleri kendimiz için, diğer insanlar için ve dünyamız için uygulamaya koymamıza yardım etmek.

“GÖRÜNMEYEN” TESİRLERİN İŞARETLERİ

Aşağıda sunulmuş olan sorular, bu “görünmeyen” boyutla, daha gerçeğe yakın bir şekilde, nasıl bağlantı kurduğunu anlamanıza yardım edebilir.
İşaret ya da belirti olarak nitelendirilebilecek tecrübeleri yaşayan çok sayıda insan vardır. Bu yüzden, aşağıdaki “Hiç oldu mu?” gibi tecrübelerin kaynağını anlamamıza yardım edebilir. (Not: Bu tecrübelerin hiç birini yaşamamış olmak, hassas olunmadığı anlamına gelmemektedir. Çünki her insan hassastır ve psişik özelliğe sahiptir.)
1- Birisinin söylediği sözleri daha önceden bildiğiniz oldu mu?
2- Telefon çalacağını ve kimin aradığını bildiğiniz oldu mu?
3- İşten ya da uzak bir yerden evinize gelir gelmez telefonun çaldığı oldu mu?
4- Tanışır tanışmaz ısındığınız, hoşlandığınız birisi oldu mu?
5- İlk tanışmanızda varlığından rahatsızlık duyduğunuz birisi oldu mu?
6- Yüksekten, sudan, hayvanlardan, vb. korkuyor musunuz?
7- Çekingen misiniz?
8- Kendinize güveninizi kaybettiğiniz oluyor mu?
9- Sinirlenir misiniz?
10- Gerilimler yaşar mısınız?
11- Bir şeyi daha önce yaşamış ya da görmüş olduğunuzu hissettiniz mi?
12- Siz ya da başkası dokunmadan saçınızın hareket ettiğini hissettiniz mi?
13- Daha sonra gerçekleşen bir olay hakkında önseziniz oldu mu?
14- Gözleriniz kapalıyken baktığınızda çabucak kaybolan farklı boy ve renklerde küçük ışık noktacıkları gördünüz mü?
15- Koku olmaması gereken bir bölgede güzel kokular hissettiniz mi?
16- Bir insan ya da nesne çevresinde aura (manyetik enerji alanı) gördünüz mü?
17- Hiç vizyon gördünüz mü?
18- Rüya görür müsünüz?
19- Gözleriniz kapalıyken hareket halinde olan renkli ışıklar gördünüz mü?
20- Gözleriniz kapalıyken sabit kalan gül renginde ışık gördünüz mü?
21- İçten seslenen bir ses duydunuz mu?
22- Tıkırtılar duydunuz mu? (Kapı, sandalye, masa, vb. fiziksel nesneler üzerinde normalden farklı birtakım yollarla çıkarılan sürekli gürültüler)
23- Şu anki dünya hayatınızdan önce dünyada yaşamış olduğunuza dair bir duyguyla ya da tecrübeyle karşılaştınız mı?
24- Güne başlamadan önce kendinizi, mükemmelliğe ait ilahî evrensel enerjiyle kuşatıyor musunuz?
25- Gece yatarken yatağınızın yanına bir su bardağı koyuyor musunuz?
26- Arabanızının anahtarını unutup, her zaman koyduğunuz yere baktığınızda onları bulamadığınız; daha sonra birkaç yere bakmayı düşünüp ilk baktığınız yerde onu bulduğunuz oldu mu?
27- “Küçük insanları”, yani peri gibi varlıkları hiç gördünüz mü?
Hepsi olumlu şekilde cevaplandırılması gereken yukarıdaki soruları sormamızın amacı, bu “işaret ve mucizelerin” Ruhsal Dünya’dan kaynaklandığını göstermektir. Ruhsal Dünya bizlerle her zaman için, sürekli olarak birliktedir. Bizler farkında olsak da olmasak da kafamızdaki saç teli kadar yakındır bize. Bu ruhsal dünyanın varlığını bilmemiz ruhsal gelişimimizdeki çok anlamlı ve heyecan verici aşamalardan biridir.

RUHSAL BİLİMDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

A- Normal bir insan ruhsal dünya ile günlük yaşam arasındaki ilahî ilişkinin ve hep var olan ruhsal tesirin çok az farkındadır. Düşünce planındaki tesirleriyle kurulan bu “semavî” yakınlık insanın yeryüzündeki fiziksel ve ruhsal gelişiminin kaynağıdır. İşte ruhsal bilim bu harika ilişkinin gerçekliğini, dünyada yaşayanlar arasındaki telefon gibi hassasiyete sahip, ruhsal yeterlilikteki insanları kullanarak göstermektedir.

B- Basit bir benzetme olarak, bir TV alıcısını ele alabiliriz. TV alıcıları, elektronları, bizim görme ve duyma duyularımıza hitap edecek şekilde ses ve görüntüye dönüştürmek amacıyla dizayn edilmiştir. Bu yüzden bu dönüştürme işinde alet kullanmak zorundayız. Aynı şekilde radyo da öyle.
Ruhsal bilimde insan dediğimiz alete ihtiyaç duyarız. Peki, ya güvenilir olma konusu? Bir radyo ya da TV’ye kesin olarak güvenebilirsiniz ama ya insana? Cevap, birçok örnekte karşılaşıldığı gibi olumludur, yani güvenilebilir. Ancak ne yazık ki, her alanda olduğu gibi bu alanda da bazı kötü niyetli insanlar bulunabilir. Bu yüzden alınan bilgiler konusunda acelecilik etmeyin. Sabırlı olun. Düşünün. Vicdanınızda tartın onları. Yargıç sizsiniz ve doğruyu bulacak olan da kendi iç benliğinizdir. Bazen de öyle olur ki size doğru bilgi verilmiş olabilir ama siz ona henüz hazır değilsinizdir. Bu normaldir. Ama yine de kuşkulu olunmaması, sadece biraz ihtiyatlı olunması yeterlidir.

Unutmayın, Ruhsal Dünya sizin özgür iradenize karışmaz. Onun yapacağı tek şey, bizim kabul edip etmemekte serbest olduğumuz önerilerde bulunmaktır. Alt çizgide olan bizleriz ve mücadelelerle, sınavlarla ve denemelerle karşılaşması gereken yine bizleriz. Başarı tamamen bizim kendi çabalarımıza bağlıdır. Bunun kestirme bir yolu yoktur.

Spiritual Science Lessons’dan
Çeviren: Ayhan Tolaybenk