Kitaptan Alıntı

 

İlahi Nizam ve Kainat
Bedri Ruhselman
Sayfa 107

Bir realitenin terk edilip daha üstün bir realiteye geçilebilmesi için, o realitenin bütün icaplarına uyulması, hakim duruma geçilmesi ve onun iyice hazmedilmesi lazım gelir. Ta ki o, geçirilmiş, yaşanmış bir unsur olarak ikinci plana, nefsaniyet planına inebilsin.

Geriye bırakılması icap eden bir realiteden silkinmek için yapılan mücadelelerden oluşan hadiseler ve bu hadiselerden alınan dersler öz bilginin mütemadiyen artmasına, idrakin genişlemesine ve RUHUN TEKAMÜLÜNE sebep olmaktadır.

ÜST REALİTEYİ BENİMSEMEK, ALT REALİTENİN BAĞLARINDAN ÇÖZÜLMEKLE MÜMKÜN OLUR.