Telekinezi

Telekinezi Nedir?

Yunanca Tele, uzak, uzaktan ve Kinesis, hareket anlamına gelir. Yani uzaktan hareket demektir. Metapsişik anlamda, süje ve medyomların eşyaları elle veya başka bir maddesel araç kullanmadan, uzaktan hareket ettirmeleri olayına denir. Özellikle fiziksel medyomluk sahasında ele alınır ve fiziksel yeteneği olan medyomların belirgin niteliğidir. Fizik medyomlar, celse esnasında, çeşitli eşyaları, el veya başka bir şeyle temas etmeden, uzaktan harekete geçirebilirler.

Eski araştırmacıların sebebi bilinmeyen, etkeni gizli olan hareketler için kullandıkları Kriptokinezi terimi, Telekinezi’nin bir başka adıdır. Telekinezi terimi, olayın mana ve ruhuna daha uygundur.
Telekinezi konusu parapsikoloji araştırmalarında laboratuarlar da incelenmiştir ve ilginç sonuçlar da alınmıştır. Kuşkusuz laboratuarlarda yapılan PK denemelerinin şartları önceden hazırlanmıştır. Ve burada elde edilen sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkan telekinetik olaylara göre yapaydır. Fakat bu testler, böyle bir yeteneğin mevcudiyetiyle ilgili olarak bilimsel kanıtların elde edilmesi amacıyla düzenlenmektedir ve ön hazırlıklarla kontrolleri yapılmaktadır.

Telekinezinin bilimsel olarak tanımlanması için yapılan laboratuar çalışmaları ilk olarak parapsikolojinin de temellerinin atıldığı Duke Üniversitesi Laboratuarı’nda yapılmıştır. Ardından dünyanın birçok yerinde gelişen psişik deneyler farklı ülkelerin farklı laboratuarlarında incelendi. Bugün telekinezi konusunu araştıran bazı kurumlar şunlardır: Sovyetler Nükleer Birleşik Araştırma Enstitüsü, Stanford Enstitüsü, Kuzey Caroline Durham Araştırma Vakfı, Atina Üniversitesi Fizik laboratuarı ve dünyanın birçok yerinde ki üniversite ve araştırma kurumlarınca deneyler yapılmıştır.

Parapsikolojinin babası olarak görülen Dr. J. B. Rhine 1934 yılında telekinezi deneylerini laboratuarda incelemeye başlamıştır. Bu deneylerde klasik olan zar atma yöntemi kullanılıyordu. Önceleri 25 süje iki zarı elleriyle atarak istedikleri sayıyı tutturabilmeye çalışmışlardır. Bir süre sonra deneylerin daha kontrollü gerçekleştirilmesi amacıyla oluklu bir tahta düzeneği yapılmış zarlar bu tahtanın üzerine konularak tahta çevrilip zarların yere düşmesi sağlanmıştır. Ve böylece daha başarılı sonuçlar alınmıştır.

Dr. Rhine deneylerin çok daha kontrollü olması amacıyla yeni icat edilen bir makineyi 1936 da kullanmıştır. Bu makine elektrikle çalışan mekanik bir aletti ve süjelerin artık zara hiç bir şekilde dokunmasına gerek yoktu. Fakat bu makineyle yapılan deneylerde süjeler başarılarını daha da arttırabilmişlerdir. Dr. Rhine’ın bu deneyleri istatistiki metotlarla değerlendirildiğinde olasılıkların çok ötesinde olan anlamlı sonuçlar almışlardır.

Psikokinezi

Psikokinezi ise parapsikologların telekineziye verdikleri isimdir. Bedeni hiçbir araç araya girmeden, fiziksel bir enerji olmadan, bilinen hiçbir taşıyıcı kullanmadan fiziki bir varlık üzerinde insan ruhu tarafından meydana getirilen direkt etkiler, fiziksel hareketlerdir.

Levitasyon, apor, eşyaların yer değiştirmesi, tekinsiz evler, darbeler, bilokasyon, ektoplazmik olaylar, manyetik olaylar psikokinetik adı altında incelenmektedir.