Geçmişten Sesler

Geçmişten Sesler

Daniel Dunglas Home – Brian Inglis

PAKAPSİKOLOJİ ile ilgilenmeye başladığımda spiritüalist medyomlar tarafından sağlanmış olan önemli deliller hakkında çok az fikrim vardı. Telepati ve önceden bilme gibi duyular dışı algılamaya yönelik bir ilgi sayesinde Society for Psychical Research’e (Psişik Araştırma Derneği) çıkan yola koyulan birçok insan gibi (Rence Hoynes’iıı deyimiyle) benim “ürkme eşiğim” de çok alçaktı. Bir zihnin diğer bir zihin ile iletişim kurabileceğini ya da uzak bir zamanda veya mekanda neyin olup bittiğini keşfedebileceğini kabul etmeye hazırlanmıştım. Ama bunun, insanların havalanabileceği veya aynı anda iki yerde birden olabileceği ya da yanmaz hale gelebileceği gibi saçmalıklara inanmaktan çok farklı olduğunu düşünüyordum. Elbette ki böyle şeyler, bunları sergileyenlerin bir hilesinden veya onlara inananların saflığından kaynaklanıyordu.

Sonra, yıllar içinde bu şüphecilik eridi. Tekinsiz ev vakalarından elde edilen deliller çok tutarlıydı ve kendi detayları içinde kolayca bertaraf edilemeyecek kadar ikna ediciydi ama geçen yüzyılın spiritüalist medyomlarına karşı olan önyargılarım, Daniel Dunglas Home’un kariyeriyle ilgili bir çalışma sayesinde dağılıncaya dek devam ettiler.

Home’un otobiyografileri ve ikinci karısının biyografileri, kendi başlarına yeterince ikna edicidirler. Böyle çalışmalar genelde kabul edilebilir türden değildirler ama bunlar birinci elden tanıklıklarla doluydu; hem de ne tanıklıklar! Öyle sıradan seans katılımcılarından da değil; bu kişilerin birçoğu ünlüydü ve hala ünlüdürler: Kraliyet ailesinden Çar II. Alexander, III. Napoleon, Hollanda kraliçesi Sophie, onların saray mensupları ve Elizabeth Barret Browning, Robert Chambers, Lord Lytton, John Ruskin, Nassav Senior, William Makepeace Thackeray, Thomas Augustus Trollope gibi edebiyat çevresinden aydınlar. Daha da önemlisi, bilim adamları: William Crookes, Fraııcis Galton, William Huggins, Alfred Russel Wallace ve tüm kraliyet topluluğu akademisyenleri.

Home hakkında pek az şey bildiğimden, diğer çoğu medyom gibi onun celselerinin de karanlıkta yapıldığını varsaymıştım. Ancak o, perdeleri örtülü ve şöminede bir ateşin yandığı loş ışıklı odaları tercih etmişti. Home sadece levitasyonları sırasında (ve hepsinde de değil) karanlıktan hoşlanmıştı; ve o kariyerinin sonunda kendini buna fazla kaptırdığı için pişman olduğunu ifade edecekti. Medyomların hep karanlıkta çalışmasının, sergiledikleri tezahürler ne kadar dikkate değer olursa olsun, spiritüalist akıma zarar verdiğini düşünmekteydi.

Manzarayı gözünüzde canlandırın; genelde ağır, maun ağacından bir masa etrafında oturan en fazla dokuz kişi (Home, daha fazla kişi olmasından hoşlanmazdı). Sıralanış ve tezahürler sık sık farklılaşırdı ama genel model aynıydı: Seans, masa veva odanın duvarları üzerinde darbe sesleriyle başlardı. Sonra masa titremeye başlar ve otuz santim kadar yükselirdi. Daha sonra zemin boyunca hareket eder ve bazen de yerden tamamen ayrılırdı.

Bedensiz eller görünürdü; müzik aletleri çalınırdı (dinleyenlerin çoğu, bunların basit ama tatlı melodiler olduklarını kabul etmişlerdi). Bazen Home’un kendisi de havaya yükselir ve süzülerek etrafta dolaşırdı. Ve bazen ateşe doğru gider, kor halindeki sıcak kömürleri dışarı çıkarır ve onları almaya hazır olan herhangi birine, kendi eliyle verirdi; ilginçtir, onun inancını paylaşan hiç kimse bundan zarar görmedi. Ya da Home kafasını eğer ve yüzünü, alevli kömürlerle sıvazlardı.

Bunların hepsi, neler olup bittiğini görmeye yetecek bir ışık altında yapılırdı. Home bu tarz celseleri haftalarca, yıllarca yaptı. Binlerce insan bu fenomenlere şahit oldu ama Home, çeyrek yüzyıl süren kariyeri boyunca tek bir celse sırasında bile asla insanları aldatmakla suçlanmadı. Canı sıkılan bazı şüpheciler, nasıl kandırılmış olabileceklerine dair tahminlerde bulundular ama hiçbiri onu hile yaparken yakalayamadı.

Home, herhangi bir kabin, perde veya herhangi tür bir alet kullanmamıştı; her yerde trans haline girebiliyordu; saraydaki resim odasında veya açık havada hatta Roma’daki bir vakada, bir polis bürosunda. Eşlerini saymazsak, Home’un hiç yardımcısı da yoktu; kariyerinin büyük bir bölümünde yalnız başınaydı.

Onun celseleri öncesinde hiçbir hazırlık da olmuyordu. Home’un nasıl hile yaptığını izah etme girişimleri başarısızlığa uğradı çünkü bu açıklamalar, Home’un asla gizleyemeyeceği türden aletlerin olmasını gerektiriyordu. “Bay Home ve Ruhlarla Geçen Akşamlar” başlığı taşıyan ve 1850’lerde yayımlanan bir broşür bize bu konuda yardımcı olacaktır. Bu broşür, dikkate değer bir şahsiyet olan James Garth Wilkinson tarafından yazılmıştı. Yetenekli bir doktor olan Wilkinson, hor görülen homeopatlar adına kampanyalarda bulunmaktaydı. Ayrıca bir biyografisini yazıp yazılarını tercüme ettiği Swedenborg’un ateşli bir taraftarıydı. Wilkinson, en çok ABD’de tanınmıştı; İngiltere’ye geri geldiğinde Wilkinson ile Home’u tanıştırdılar. Wilkinson, “yirmili yaşlarında alçak gönüllü zeki bir genç” dediği bu kişiyle biraz sohbet ettikten sonra büyük bir masanın etrafına oturdular ve ellerini masanın üzerine koydular

“Birkaç dakika içinde masa sanki içten harekete geçirilmiş gibi titreşti; sonra hareketsiz hale geldi ve her birimiz kendi sandalyemiz üstünde hafifçe sallandık. Bu etki son buldu ve hepimizin elleri onun üzerindeyken bu ağır masa kendini yukarı kaldırdı ve aşağı yukarı sallandı; havaya kalkma devam ederken Bay Home ve hepimiz hareketsizce oturuyorduk. Masanın üzerindeki lambanın düşmesi gerekirmiş gibiydi ama o, böyle bir tehlikenin olmadığına dair güvence verdi.”

Bir masanın üzerindeki nesnelerin düşmemeleri olgusu, Home celselerinin ortak bir özelliği olmalı.

Bir elin bir çan tutarak etrafta dolaşması da bu olgulardan biriydi. Wilkinson, bu elin avuç içine dek uzanan parmaklarını hissedebilmişti. “Bu yumuşak, sıcak, etli, maddi bir eldi. En iyi arkadaşımın elini sıkmak gibi, tokalaşmaktan memnun olabileceğim bir eldi. Ama onu daha fazla tutamadım; o, elimi boşlukta bırakarak, geriye sadece çanı bırakarak eriyip kayboldu. ” Wilkinson, kendi evinde yapılan ikinci celsede, Home’un celse öncesinde hazırlık yapıp birtakım donanımlar kuşanmadığına artık iyice emin olmuştu. Bu kez masa sadece yukarı kalkıp odanın etrafında dolaşmamıştı. Wilkinson o celseyle ilgili olarak, “Yerden yaklaşık 20 cm kadar havalandı ve çevrede dalgalanarak sallandı. Havadaki bu konumunu yarım dakika kadar korudu. Onun bu süredeki dalgalanışları çok güzeldi; bize çalkalanan bir su yüzeyi üzerindeki düz diski hatırlatıyordu. Sonra, yükseldiği kadar hızlı bir şekilde alçaldı ve çok güzel idare edilmiş bir iniş yaptı. Yere hiç ses çıkarmadan temas etmişti; sanki teması bir yumurtayı bile kıramazdı” dedi.

Wilkinson, bu masayı ancak iki güçlü adamın kaldırabileceğini biliyordu. Şüphecilerin, Home’un masayı ayağıyla havaya kaldırdığı şeklindeki önerisi sadece saçma değil ayrıca imkansızdı, çünkü bu masa havada dalgalanırken, Home iki ayağı da yerde, odanın içinde dolaşıyordu.

Crookes, Huggins Wallace ve Sergeant Cox’un Home ile birlikte yaptıkları deneyler o dönemin psişik fenomen öğrencilerine aşinadır ama onun diğer ülkelerde yaptığı bazı testler daha az bilinir. Bunların raporları çeşitli kaynaklardan, George Zorab tarafından toplanmıştır. Aralarında, Home’un tam aydınlık koşullarda havalandığı birkaç vakayı tarif eden St. Petersburg Üniversitesi’nden Dr. Karapovitch’ten bir alıntı da vardır:

“O havalandığında kolları çaprazlama göğsü üzerindeyken yatay bir pozisyon aldı ve boylu boyunca uzanmış durumdayken, görünmeyen araçlarla, bir şekilde dairenin tam ortasına dek taşındı. Dört veya beş dakika sonra, yine aynı tarzda taşınıp, masadaki eski yerini almıştı.” Paranormal fenomenlere ve bunların gerçekliğini tesis etmeye yönelik kişisel ilgim sırasında, Home’un öğretilerinin incelenmesine çok fazla zaman harcamadığımı kabul etmeliyim. Onun kendisini bir öğretmen olarak gördüğü açıktır; o trans halindeyken verdiği tebliğleri dinleyenlerin çoğu bunların çok iyi olduklarını anlatır. Örneğin, Lord Dunraven’in dikkat ettiği, Home trans halindeyken meydana gelen bir değişim çok çarpıcıdır:

“O sanki daha yüksek tipte bir varlık haline gelmekte. Onun sesinde tatlılığın, şefkatin ve ciddiyetin bir birlikteliği var ve tarzı çok çekici. İlk bakışta bunların çoğu ustaca bir rol yapma gibi görünebilir ama ben bu trans hallerine bu kadar çok tanıklık ettikten sonra onların gerçekliğine ikna oldum. Bazen ifadeleri çok etkileyicidir; lisan güzeldir, onun düşüncelerini en uygun kelimelerle nakletmektedir.”

Home, görülebildiği kadarıyla, kendi tebliğlerindeki standartlara göre yaşamıştır. Onu çok iyi tanıyanlar arasında, sadece Thomas Trollope ona güvenmemişti. İkisi Home’un hayatının çok zor bir döneminde tanışmışlardı. Dunraven’in oğlu Lord Adare, -ki onun Home celselerine dair kayıtları, tüm anlatılan hikayeler içinde en etkileyici olanıdır- Home’un zor bir insan olabileceğini kabul etmiştir. “Home kibirliydi ve sık sık depresyona girmekteydi ama o basit, kibar, esprili ve sevgi dolu bir mizaca sahipti.” Home’un ev hayatı, birinci ve ikinci eşiyle de günahsız ve sevgi dolu bir ortam olarak görünmektedir. Gerçi Home’un ahlakı hakkında sonradan bazı imalar yapılmıştır ama bunlar bertaraf edilebilir çünkü onun kendi zamanında uluslararası bir üne sahip olduğu hatırlandığında, bu kadar ünlü birisinin böylesine çift yönlü bir hayatı sürdürmesi pek mümkün olmazdı.

 

En önemlisi, Home’u suçlamak için delil arayan şüpheciler, ikinci elden iddialardan ve imalardan başka bir şey bulamamışlardır. Podmore, “Masaların, Home’un elbisesine yapışık olan saç telleri tarafından kaldırıldıklarını” öne sürecek kadar alçalmıştır. Profesör Hansel, DDA ile ilgili kitabının gözden geçirilmiş yeni baskısında, önceki baskıda Home’a yapılan atıfları düzeltme imkanına sahip olmasına rağmen bunu yapmamıştır çünkü Home’un kariyeri, küçültücü eleştiriler için çok az faaliyet alanı sunmaktadır.

Bir tarihçinin görüş açısından bakıldığında, Home’un kariyeri, aslında spiritüalizmle bağlantılı fenomenlerin gerçekliği açısından en değerli delili oluşturmaktadır. Bilim adamları daha çok Eusapia Palladino’nun kariyerinden etkilenmiş gibi görünmektedirler; evet, o daha ayrıcalıklı bilim adamları tarafından daha dikkatle kontrol edilmiş testlerden geçirilmiştir. Ama Home’dan başka hiç kimse bu kadar ayrıntılı, hassas ve genelde şüpheci tanığı biraraya toplayamamıştır. Bu kişiler birkaç saat içinde şahitlik etmiş oldukları şeyleri tarif etmişlerdir. Home’un hayatı ve çalışmaları daha iyi tanınmayı hak etmektedir.

Light Dergisinin 2003 sayısından çeviren: Burak Erker